W KSAP o upraszczaniu języka urzędowego

30.06.2017
Forum Zarządzania Publicznego

Poprawa komunikacji z obywatelem i dobre praktyki w zakresie upraszczania języka urzędowego były przedmiotem pierwszego Forum Zarządzania Publicznego, które odbyło się wczoraj w KSAP. W spotkaniu wziął udział Szef Służby Cywilnej, który podkreślił, jak ważne jest doskonalenie form i sposobów przekazywania informacji przez urzędy.

W swoim wystąpieniu minister Dobrosław Dowiat-Urbański zaznaczył również, że dostosowywanie komunikatów do potrzeb odbiorców skraca dystans między urzędnikiem a obywatelem. Przypomniał, że wdrażanie sprawnej i przyjaznej komunikacji jest jednym z jego priorytetów na ten rok.

Uczestnicy Forum wzięli udział w prezentacji dobrych praktyk w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu. W ramach Forum Zarządzania Publicznego odbył się także panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

 • dr. Tomasza Piekota z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Barbary Owsiak, wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS,
 • Elizy Czerwińskiej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Edyty Kotlarz, naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC KPRM.

Zespół Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadził także warsztat, w czasie którego uczestnicy mogli:

 • dowiedzieć się, dlaczego dziś potrzebny jest nowy, prosty język urzędowy,
 • podzielić się dobrymi praktykami z Polski i ze świata,
 • poznać najważniejsze zasady efektywnej komunikacji,
 • zredagować przykładowe pisma.

Była to pierwsza edycja Forum Zarządzania Publicznego, które jest wspólnym projektem:

 • Krajowej Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o Forum oraz relacja wideo na stronie KSAP.