W Meksyku o polskich doświadczeniach w zakresie budowania kultury uczciwości

12.02.2018
Na zdjęciu widzimy siedem stojących osób. Są to uczestnicy dwudniowych warsztatów na temat polityki uczciwości w służbie publicznej, zorganizowanych przez OECD w Meksyku

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD), na zlecenie władz federalnych Nuevo León w Meksyku, prowadzi przegląd uregulowań w zakresie etyki i uczciwości w tym stanie (ang. Integrity review). W ramach przeglądu meksykańscy urzędnicy uczestniczyli w dwudniowych warsztatach na temat polityki uczciwości w służbie publicznej. Polskimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła się przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej, Katarzyna Dudzik.

W styczniu tego roku OECD zwróciła się do Polski z prośbą o pomoc w organizacji wydarzenia i prezentację najważniejszych działań Szefa Służby Cywilnej, dotyczących budowania kultury uczciwości. W ramach trzech warsztatów przedstawicielka Polski omówiła zagadnienia, które dotyczyły:

  • opracowania, wdrożenia i upowszechnienia wśród członków korpusu Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów, które pełni funkcję kodeksu postępowania w służbie cywilnej;
  • promowania zasad służby cywilnej, zasad etyki korpusu służby cywilnej (w tym zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości) oraz zasad działania zespołu doradców do spraw etyki w służbie cywilnej;
  • uregulowań prawnych, które mają zapobiegać konfliktom interesów w służbie cywilnej i przykładowych szkoleń na temat rozwiązywania dylematów etycznych.

Warsztaty pn. „Etyka publiczna i kwestia konfliktu interesów” trwały od 8 do 9 lutego i odbywały się w stolicy stanu Nuevo León – Monterrey. Spotkanie poprowadzili pracownicy OECD oraz przedstawiciele dwóch krajów zaangażowanych w pracę sieci Wyższych Urzędników do spraw Uczciwości (ang. Senior Public Integrity Officers - SPIO OECD). Koszty związane z misją pokryła OECD.

Szef Służby Cywilnej jest organem wiodącym w Komitecie Zarządzania Publicznego OECD i organem wspierającym w pracach sieci SPIO OECD.