W październiku ruszają staże Partnerstwa Wschodniego

07.09.2017

18 przedstawicieli administracji publicznej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy odbędzie w październiku dwutygodniowe staże w urzędach polskiej służby cywilnej. To już czwarta edycja projektu „Staże w służbie cywilnej - wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego”.

Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Urszula Dubejko otworzyła dziś spotkanie z opiekunami stażystów i podziękowała im za podjęcie wyzwania i pomoc w realizacji projektu. Przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego będą pracować w:

  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Głównym Urzędzie Statystycznym,
  • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim,
  • Ministerstwie Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwie Finansów,
  • Urzędzie Komunikacji Elektronicznej,
  • Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
  • Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Urzędzie Transportu Kolejowego.

Projekt, realizowany w ramach  Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, potrwa w tym roku od 1 do 14 października. Za organizację staży odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt jest finansowany ze środków programu „Polska Pomoc 2017”.