W Poznaniu o budowie zaufania obywateli do administracji

10.02.2015

Projekty na rzecz obywateli realizowane w administracji rządowej w 2015 r. to główny temat wizyty (10 lutego) szefa służby cywilnej Claudii Torres-Bartyzel w Wielkopolsce. Minister C. Torres-Bartyzel spotkała się z wojewodą Piotrem Florkiem, wicewojewodą Dorotą Kinal, dyrektorem generalnym urzędu Bogumiłą Stanecką oraz szerokim gremium przedstawicieli służby cywilnej w regionie ‒ pracownikami administracji zespolonej i niezespolonej.

Projekty na rzecz obywateli realizowane w administracji rządowej w 2015 r. to główny temat wizyty (10 lutego) szefa służby cywilnej Claudii Torres-Bartyzel w Wielkopolsce. Minister C. Torres-Bartyzel spotkała się z wojewodą Piotrem Florkiem, wicewojewodą Dorotą Kinal, dyrektorem generalnym urzędu Bogumiłą Stanecką oraz szerokim gremium przedstawicieli służby cywilnej w regionie ‒ pracownikami administracji zespolonej i niezespolonej. Przedstawiła najważniejsze projekty dla służby cywilnej zainicjowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz zapoznała się z projektami na rzecz mieszkańców regionu, realizowanymi w województwie.

Spotkanie otworzył wojewoda Piotr Florek. Wskazał na szczególne znaczenie służby cywilnej w Wielkopolsce, co jest związane z tradycjami regionu. Podziękował minister Claudii Torres-Bartyzel, że to w Poznaniu zdecydowała się złożyć pierwszą wizytę z całego cyklu spotkań regionalnych Szefa Służby Cywilnej.

„Służba cywilna to nie tylko około 20 tysięcy urzędników w Warszawie, to przede wszystkim Państwo, ponad sto tysięcy ludzi pracujących na rzecz obywateli w całej Polsce” – powiedziała minister Claudia Torres-Bartyzel, zwracając się do zebranych. Jak dodała: „Zwykły obywatel swoją opinię o urzędnikach buduje przede wszystkim w kontaktach z blisko 450 tysiącami pracowników administracji samorządowej. Nie zwalnia nas to jednak od ciężkiej pracy na rzecz obywatela i nad tym, abyśmy byli najlepsi”. Minister Claudia Torres-Bartyzel przedstawiła najważniejsze projekty na rzecz obywateli, realizowane przez Departament Służby Cywilnej KPRM w bieżącym roku:

"Zaufanie i komunikacja” ‒ prezentacja Claudii Torres-Bartyzel, szefa służby cywilnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wizycie w Poznaniu szefowi służby cywilnej towarzyszyła Klaudia Wojciechowska, kierownik Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jak podkreśliła przedstawicielka KSAP: „Państwa edukacja to nasza sprawa. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu kadr służby cywilnej. Jesteśmy gotowi kształcić w całej Polsce, nie tylko w Warszawie”.

 

Podczas spotkania urzędy zaprezentowały swoje projekty na rzecz obywateli:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ‒ „Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Urzędem otwartym na potrzeby obywateli”:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ‒ „Bezpieczne życie seniorów”:

 

Izba Skarbowa w Poznaniu,Urząd Skarbowy w Pile ‒ „Wielkopolska Administracja Podatkowa. Profesjonalna Nowoczesna Przyjazna”:

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ‒ „Akademia Krokodyla”:

Ostatnim punktem pobytu szefa służby cywilnej w Wielkopolsce była wizyta w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu, gdzie minister Claudia Torres-Bartyzel spotkała się z wielkopolskim wojewódzkim lekarzem weterynarii Lesławem Szabłońskim i pracownikami Inspektoratu.