W Tbilisi o służbie cywilnej w krajach Partnerstwa Wschodniego

05.04.2019
Uczestnicy panelu siedzą za stołem - w środku szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat Urbański

Od 2 do 3 kwietnia w Tbilisi (Gruzja) odbywał się 16. Panel Partnerstwa Wschodniego ds. Reformy Administracji Publicznej (PAR Panel). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw objętych wsparciem w ramach programu Partnerstwa Wschodniego (PW). Głównym tematem dyskusji była reforma służby cywilnej w krajach PW. Na spotkaniu Polskę reprezentowali: szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz radca Prezesa Rady Ministrów z Departamentu Służby Cywilnej KPRM Krzysztof Banaś.

Uczestnicy rozmów dyskutowali przede wszystkim o:

  • implementacji prawa,
  • badaniu wpływu reform,
  • motywacji urzędników,
  • wnioskach, które wynikają z oceny przeprowadzonej w niektórych państwach partnerskich przez SIGMA OECD,
  • istotnym znaczeniu komunikacji w procesie reformy służby cywilnej,
  • zwiększeniu równowagi płci, zwłaszcza na stanowiskach zarządczych.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański w swoim wystąpieniu przypomniał dotychczasowe zaangażowanie Polski w inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych panelach PAR, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. Szef Służby Cywilnej zauważył, że Partnerstwo Wschodnie także w szerszym, politycznym kontekście, jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

Szef Służby Cywilnej podkreślił też dorobek Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Jest to powołana w 2011 roku, i finansowana ze środków polskiej współpracy rozwojowej, wspólna inicjatywa Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach Akademii urzędnicy z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy uczestniczyli w licznych szkoleniach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.

Jedną ze wspólnych inicjatyw DSC KPRM, KSAP i MSZ realizowanych w ramach Akademii jest cykliczny projekt „Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego – wizyta studyjna dla urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego”. Szef Służby Cywilnej zapowiedział plany organizacji szóstej edycji tego cieszącego się dużym uznaniem państw partnerskich projektu w drugiej połowie 2019 roku.

PAR Panel funkcjonuje w ramach prac Platformy 1 Partnerstwa Wschodniego ds. Wzmocnienia Instytucji i Dobrego Rządzenia.