Warsztaty dla liderów prostego języka w służbie cywilnej

23.08.2019

21 i 23 sierpnia członkowie Zespołu ds. promocji prostego języka w urzędach administracji rządowej spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) na warsztatach z prostego języka. To początek prac nad elementami zalecenia Szefa Służby Cywilnej.

Warsztaty dla liderów prostego języka zorganizowali pracownicy Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM. Przedstawili oni materiały dotyczące prostego języka, w tym zasady prostej komunikacji. Były one tematem rozmów z uczestnikami spotkania, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Opowiedzieli, jak proces upraszczania komunikatów urzędowych przebiega w urzędach, w których pracują.

To początek prac nad materiałami szkoleniowymi, które mają pomóc liderom promować zasady prostego języka i nowy styl komunikacji w administracji rządowej.

Ten uniwersalny materiał liderzy prostego języka opracowują z myślą o wszystkich członkach korpusu służby cywilnej. Materiał ten ma być też załącznikiem do zalecenia Szefa Służby Cywilnej zakresie promocji prostego języka i przyjaznej komunikacji w służbie cywilnej.

O pracach Zespołu piszemy na naszej stronie, w zakładce Prosty język.