Warsztaty o etyce w służbie cywilnej dla kadry kierowniczej Urzędu do Spraw Cudzoziemców

23.04.2018

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM przeprowadzili dzisiaj warsztaty z zakresu etyki i uczciwości dla kadry kierowniczej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas warsztatów pracownicy DSC:

Program warsztatów uwzględniał również informacje na temat roli etycznego przywództwa. Ma ono kluczowe znaczenie dla promowania kultury uczciwości i upowszechniania postaw etycznych wśród pracowników organizacji.

Pracownicy DSC KPRM przeprowadzili warsztaty w oparciu o program szkoleniowy nt. etyki i dylematów w służbie cywilnej dla osób zajmujących wysokie stanowiska w służbie cywilnej – na podstawie tzw. Pakietu „B”, który jest załącznikiem nr 3 do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Pisaliśmy na ten temat w grudniu 2017 r., kiedy Szef Służby Cywilnej podpisał je i upowszechnił.