Warsztaty podsumowujące projekt "Skuteczne Standardy Nadzoru"

02.03.2019
Na zdjęciu widać komplet materiałów - notatnik, broszura projektowa. Na nich leży telefon komórkowy i długopis

Prawie 10 tysięcy godzin bezpośredniego wsparcia doradczego w urzędach - ta liczba najlepiej podsumowuje projekt "Skuteczne Standardy Nadzoru". To projekt o dużej skali, realizowany w 36 urzędach sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności. 28 lutego i 1 marca odbyły się warsztaty podsumowujące projekt. Wziął w nich udział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Otwierając spotkanie Minister Dowiat-Urbański podziękował uczestnikom projektu za ich zaangażowanie: „Mam nadzieję, że będą Państwo z powodzeniem korzystać z wiedzy zdobytej w czasie szkoleń i w trakcie działań związanych z wdrażaniem narzędzi zarządzania i nadzoru”. Wyraził także nadzieję, że zarówno pracownicy, jak i kierownicy urzędów będą „z powodzeniem korzystać z wiedzy zdobytej w czasie szkoleń i w trakcie działań związanych z wdrażaniem narzędzi zarządzania i nadzoru.”

Do podziękowań Szefa Służby Cywilnej przyłączył się również Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. „Działania podjęte w ramach projektu to nie jest proces zakończony. On musi trwać! Będziemy dalej pracować nad udoskonalaniem metod zarządzania” – podsumował swoje czwartkowe wystąpienie Minister Andrzej Chodkowski.

Na spotkaniach byli obecni przedstawiciele wszystkich szczebli urzędów Państwowej Inspekcji Weterynarii oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uczestnicy, oprócz podsumowującej sesji plenarnej, wzięli także udział w warsztatach:

  1. zarządzanie pokoleniowe – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w urzędach kontroli bezpieczeństwa żywności na poziomie powiatu i województwa;
  2. budowa profesjonalnego wizerunku urzędu wśród kontrolowanych poprzez skuteczną komunikację oraz skuteczne akcje informacyjne i komunikacja adresowana do producentów i konsumentów,
  3. planowanie kontroli;
  4. przywództwo – podniesienie kompetencji przywódczych na kierowniczych stanowiskach;
  5. etyka w służbie cywilnej i przeciwdziałanie konfliktowi interesów;
  6. efektywna współpraca w zespole jako fundament kultury organizacyjnej.

 Warsztaty zakończyły panele dyskusyjne na temat dobrych praktyk projektowych oraz tego jak wykorzystać rezultaty projektu.

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” był realizowany przez Szefa Służby Cywilnej we współpracy z firmą PwC Advisory, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt służył poprawie sprawności zarządzania w urzędach bezpieczeństwa żywności m.in. poprzez specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty oraz przygotowanie raportu z rekomendacjami dla urzędów. Rezultatem projektu będzie również poradnik kontrolera, w którym znajdą się dobre praktyki przydatne przy prowadzeniu kontroli. 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.