Warsztaty powdrożeniowe w projekcie „Skuteczne standardy nadzoru” - relacja

11.01.2019
Przedstawiciele urzędów siedzą za stołem prezydialnym. Obok nich ekran z prezentacją

Od czwartku, 10 stycznia, kierownicy urzędów i kierownicy zespołów projektowych biorą udział w warsztatach powdrożeniowych w projekcie "Skuteczne Standardy Nadzoru". Głównymi tematami warsztatów, które zakończyły się dzisiaj, były działania, które mogą usprawnić zarządzanie w urzędach bezpieczeństwa żywności.

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podkreślił w swoim wczorajszym wystąpieniu, jak ważna jest kontrola jakości żywienia. - Wszyscy chcemy odżywiać się zdrowo i bezpiecznie, a gwarancję tego daje między innymi profesjonalizm pracowników inspekcji bezpieczeństwa żywności – powiedział. Minister Dowiat-Urbański podziękował też kierownikom i członkom zespołów projektowych w urzędach za zaangażowanie w prace projektowe. Szczególne podziękowania Szef Służby Cywilnej przekazał przedstawicielom tych urzędów, które podzieliły się rozwiązaniami i doświadczeniami w ramach pierwszych trzech wizyt studyjnych:

 • w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku,
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach,
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - Wesołej.

Zapowiedział też kolejne wizyty – w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Warszawie.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy:

 • wzięli udział w sesji, podczas której przedstawiciel DSC KPRM zachęcał do doskonalenia kompetencji językowych i opowiedział o działaniach Szefa Służby Cywilnej na rzecz promocji idei prostego języka w urzędach administracji rządowej;
 • wysłuchali prezentacji przedstawiciela PwC nt. metody storytellingu;
 • zapoznali się z prezentacją dotyczącą wybranych produktów prac projektowych, takich jak „Poradnik Kontrolera” i „Zasady Komunikacji”;
 • wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Banku Światowego nt. doskonalenia procesu kontroli w administracji – wniosków i dobrych praktyk projektowych;
 • wzięli udział w panelu dyskusyjnym, którego tematem była poprawa efektywności nadzoru nad systemem bezpieczeństwa żywności.

W ramach spotkania odbyły się także cztery warsztaty. Dotyczyły one:

 • testowania poradnika kontrolera przez użytkowników;
 • poprawy efektywności komunikacji pomiędzy urzędami systemu bezpieczeństwa żywności;
 • procesów w urzędzie – wykorzystania modeli referencyjnych i wniosków z doradztwa do dalszego doskonalenia procesów w urzędach;
 • przyszłości zarządzania w urzędach administracji bezpieczeństwa żywności – wniosków nt. dalszych działań usprawniających zarządzanie w urzędach bezpieczeństwa żywności.

O projekcie

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” realizuje Szef Służby Cywilnej we współpracy z firmą PwC Advisory, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt służy poprawie sprawności zarządzania w urzędach bezpieczeństwa żywności.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.