Wideokonferencja Europejskiej Sieci CAF

06.05.2020
CAF2020

6 maja odbyła się sesja krajowych korespondentów CAF (ang. Common Assessment Framework). Jej celem była wymiana informacji na temat CAF2020 i identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy między Europejską Siecią CAF oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD).

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Europejskiego Centrum Zasobów CAF i prezydencji Chorwacji. Głównym gościem był Stephane Jacobzone - kierownik Sekcji ds. ewidencji, monitorowania i oceny (Head of Evidence, Monitoring and Evaluation) Komitetu ds. Zarządzania Publicznego OECD. Dyskusję moderował Thomas Prorok, kierownik austriackiego Centrum Zasobów CAF i ekspert Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (ang. European Institute of Public Administration, EIPA).

Spotkanie przyczyniło się do upowszechnienia informacji na temat CAF2020 w OECD - organizacji istotnej z punktu widzenia reformy administracji publicznej w Europie i na świecie oraz umożliwiło rozpoczęcie dyskusji nt. potencjalnych, wspólnych działań Europejskiej Sieci CAF i OECD w zakresie szerokiej promocji i upowszechniania CAF w sektorze publicznym.

Polskę reprezentowały Katarzyna Dudzik, krajowa korespondentka CAF z ramienia Szefa Służby Cywilnej, oraz Aneta Maciejewska-Jaks i Agnieszka Hermel – przedstawicielki Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, który pełni funkcję krajowego koordynatora CAF ds. jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat Wspólnej Metody Oceny znajdą Państwo na stronie CAF.