Wizyta pracowników Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w DSC

11.09.2018

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gościli dzisiaj na roboczym spotkaniu delegację z Ukrainy. Czworo pracowników Sekretariatu Gabinetu Ministrów odbywa dwutygodniowy staż w KPRM.

Podczas spotkania uczestnicy poruszyli takie tematy, jak:

  • ramy prawne służby cywilnej w Polsce i jej organizacja,
  • zasady zarządzania zasobami ludzkimi,
  • statusy pracownicze,
  • dane statystyczne,
  • zagadnienia etyczne,
  • współpraca międzynarodowa.

Przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów szczególnie zainteresował temat rekrutacji i wynagrodzeń, proces legislacyjny i rola dyrektorów generalnych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Uczestnicy stażu, który potrwa do 17 września, mają w planach:

  • spotkania robocze w wybranych departamentach KPRM,
  • wizyty w Rządowym Centrum Legislacyjnym, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji.

Organizację staży koordynuje Departament Spraw Zagranicznych KPRM.