Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy

08.05.2018
Wystąpienie Szefa Służby Cywilnej podczas spotkania z przedstawicielami Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański stoi, po jego prawej stronie siedzą: zastępca dyrektora BDG Magdalena Bednarz i polskie koordynatorki wizyty studyjnej Edyta Szostak i Claudia Torres-Bartyzel. W tle widać po 2 flagi ustawione naprzemiennie: biało-czerwoną oraz UE.

Szef Służby Cywilnej spotkał się dzisiaj w KPRM z 10 przedstawicielami Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański omówił główne zadania Szefa Służby Cywilnej, jego miejsce w systemie służby cywilnej i zagadnienia dotyczące współpracy z dyrektorami generalnymi.

Podczas spotkania pracownicy Departamentu Służby Cywilnej (DSC) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawili najważniejsze aspekty dotyczące polskiej służby cywilnej:

  • zastępca dyrektora Michał Graczyk omówił miejsce i rolę Departamentu Służby Cywilnej w systemie służby cywilnej, a także główne zadania DSC;
  • radca Prezesa Rady Ministrów z Zespołu Współpracy Międzynarodowej (ZWM) Krzysztof Banaś przedstawił system służby cywilnej w Polsce – jego organizację i ramy prawne, statusy zatrudnienia i dane z tego zakresu, elementy zarządzania zasobami ludzkimi (takie jak rekrutacja i selekcja, rozwój, wynagrodzenie, ocena wyników, postępowanie dyscyplinarne itp.), współpracę międzynarodową i najważniejsze wyzwania;
  • koordynator ZWM Katarzyna Dudzik omówiła kwestie dotyczące etyki i uczciwości, w tym m. in. standardów etycznych i odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej;
  • naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń Marta Kuzawińska przedstawiła projekty rozwojowe.

Goście z Ukrainy dowiedzieli się też, jakie są „Główne elementy zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy Dyrektora Generalnego KPRM”. Zapoznała ich z nimi zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego KPRM Magdalena Bednarz.

Do wizyty studyjnej przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy (ang. The State Migration Service of Ukraine, SMS) doszło z inicjatywy  Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Misji na Ukrainie (The International Organization for Migration, IOM). Zorganizowano ją w ramach projektu "Wsparcie dla migracji i zarządzania azylem na Ukrainie" (ang. „Support for Migration and Asylum Management in Ukraine”, IMMIS). Projekt ten finansuje Unia Europejska.