Wkrótce nowi absolwenci KSAP

14.02.2017

W marcu 2017 r. naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ukończy kolejny rocznik słuchaczy. Szef Służby Cywilnej zwrócił się do dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich o przesłanie dla nich propozycji ofert pracy.

Pierwsze stanowiska pracy absolwentom KSAP wskazuje Prezes Rady Ministrów, spośród ofert przedstawionych przez Szefa Służby Cywilnej. Przygotowane oferty powinny zapewniać wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń zdobytych przez absolwentów w trakcie kształcenia w KSAP oraz uwzględniać ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Poniżej zamieszczamy przygotowaną przez KSAP Informację o profilu absolwenta 2015/2017, która opisuje ogólne kompetencje słuchaczy XXVII Promocji Jan Karski oraz program kształcenia, którym byli objęci.

Prosimy o przesłanie ofert pracy zgodnie z załączonym poniżej wzorem oraz przekazanie ich na adres e-mail Pani Magdaleny Eilmes-Klasińskiej, radcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Służby Cywilnej: magdalena.eilmes-klasinska [at] kprm.gov.pl (tel. 22 694 69 57). Oferty pracy powinny dotyczyć stanowisk, na których podjęcie pracy jest możliwe od 1 kwietnia 2017 roku.