Wkrótce nowi absolwenci KSAP

05.02.2018

W marcu 2018 r. naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ukończy kolejny rocznik słuchaczy. Szef Służby Cywilnej zwrócił się do dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich o przesłanie dla nich propozycji ofert pracy.

35 absolwentów XXVIII promocji Tadeusz Kościuszko to osoby z wykształceniem prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym, humanistycznym i w zakresie nauk społecznych. Wszyscy tegoroczni absolwenci posiadają doświadczenie zawodowe wyniesione z różnych sektorów gospodarki (21 z nich pracowało wcześniej w administracji publicznej). Kształcenie słuchaczy trwało 19 miesięcy i obejmowało zagadnienia z 5 obszarów tematycznych:

  • Prawo i administracja,
  • Ekonomia i finanse publiczne,
  • Unia Europejska i polityka zagraniczna,
  • Zarządzanie,
  • Budowanie postaw i kompetencji osobistych.

Program kształcenia w KSAP obejmuje 3 obowiązkowe staże zawodowe: dwa krajowe, w urzędach administracji publicznej oraz jeden zagraniczny. W sumie słuchacze spędzili na stażach ok. 5 miesięcy (ponad 1/3 całego okresu kształcenia).

Pierwsze stanowiska pracy absolwentom KSAP wskazuje Prezes Rady Ministrów, spośród ofert przedstawionych przez Szefa Służby Cywilnej. Przygotowane oferty powinny zapewniać wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń zdobytych przez absolwentów KSAP oraz uwzględniać ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Poniżej zamieszczamy przygotowaną przez KSAP Informację o profilu absolwenta 2016/2018, która opisuje ogólne kompetencje słuchaczy oraz program kształcenia, którym byli objęci.

Prosimy o przesłanie ofert pracy zgodnie z załączonym poniżej wzorem oraz przekazanie ich na adres e-mail p. Magdaleny Eilmes-Klasińskiej, naczelnika wydziału w Departamencie Służby Cywilnej KPRM: magdalena.eilmes-klasinska [at] kprm.gov.pl (tel. 22 694 69 57). Oferty pracy powinny dotyczyć stanowisk, na których podjęcie pracy jest możliwe od 1 kwietnia 2018 roku.