Wręczenie dyplomów absolwentom KSAP

26.03.2018
zakończenie kształcenia XXVIII promocji KSAP Tadeusz Kościuszko

Podczas dzisiejszej uroczystości dyplomy ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odebrało 35 absolwentów XXVIII Promocji „Tadeusz Kościuszko”. Nowym absolwentom dyplomy wręczyli zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański i dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki skierował do tegorocznych absolwentów list, który odczytał zastępca szefa KPRM Paweł Szrot. W liście tym odwołał się do etosu Szkoły Rycerskiej, której wychowankiem, a z czasem i wykładowcą był Tadeusz Kościuszko − patron XXVIII promocji. Premier Morawiecki zwrócił się do absolwentów Szkoły słowami: „Jestem przekonany, że razem będziemy mogli zrealizować najśmielsze projekty na rzecz rozwoju Polski i pomyślności jej obywateli”.

W swoim wystąpieniu szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podkreślił, że program kształcenia słuchaczy KSAP współgra z potrzebami administracji i umożliwia słuchaczom zdobycie cennych doświadczeń. Zadaniem Szkoły jest kształcenie liderów administracji, zdolnych przewodzić zespołom ludzkim, perspektywicznie planować ich działanie i konsekwentnie realizować wytyczone cele i zadania - stwierdził minister Dowiat-Urbański, dawny wychowanek KSAP. Szef Służby Cywilnej podkreślił też, że czuje się odpowiedzialny za przedstawienie absolwentom Krajowej Szkoły takich ofert pracy, które umożliwią wykorzystanie ich szerokiej wiedzy, umiejętności, zapału, a także kompetencji interpersonalnych, szczególnie menedżerskich.

Listy gratulacyjne do absolwentów XXVIII promocji skierowali ponadto:

  • marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński,
  • prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński,
  • minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów.

Słowami „nowe to wy” przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów KSAP Wojciech Szkotnicki zachęcał nowych absolwentów, aby zaangażowali się w działania Stowarzyszenia. 

Podczas uroczystości tradycyjnie wyróżniono najlepszych absolwentów KSAP. Czołowe miejsca w rankingu XXVIII Promocji "Tadeusz Kościuszko" zajęli:

  1. Tomasz Bielec
  2. Przemysław Wewiór
  3. Dawid Wyrwa
  4. Kamila Laśkiewicz-Krzymińska
  5. Anna Stanisławek

Na początku uroczystości zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański i dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk złożyli wiązanki pod tablicą, która upamiętnia patrona Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.