Wspólna Metoda Oceny - trwają prace nad aktualizacją

15.07.2019

12 lipca, w Rzymie, spotkali się krajowi korespondenci CAF i przedstawiciele Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (ang. European Institute of Public Administration – EIPA). W spotkaniu wzięły udział osoby, które pełnią wiodącą rolę w aktualizacji Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF).

W pierwszej części spotkania krajowi korespondencji z Belgii, Finlandii, Polski, Portugalii i Włoch oraz przedstawcie EIPA (członkowie tzw. core group) podsumowali stan prac nad aktualizacją pierwszych pięciu kryteriów modelu (kryteriów potencjału).

Główna część spotkania została poświęcona analizie 18 uwag do kryteriów wyników, których do tej pory nie udało się uzgodnić drogą mailową i telefoniczną. Dyskusja toczyła się głównie wokół:

  • potrzeby, zgodnie z założeniami procesu aktualizacji, uwydatnienia w nowej wersji CAF zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, innowacyjności, zwinności organizacji (ang. agility) i różnorodności;
  • zasadności rezygnacji z wybranych przykładów czy modyfikacji ich tytułów, tak by dążyć do uproszczenia modelu, a nie jego nadmiernego skomplikowania;
  • prawidłowego dopasowania przykładów do podkryteriów - pomiarów postrzegania i efektywności;
  • zagadnień, które należy uwzględnić w słowniku modelu, tak by nowe pojęcia, które pojawią się w przykładach do podkryteriów, były w pełni zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników.

W efekcie uzgodniono nazwy wszystkich kryteriów i podkryteriów oraz tytuły przykładów.

W pracach core group z ramienia Polski, przy wsparciu i zaangażowaniu krajowych ekspertów CAF, uczestniczy Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM - krajowy korespondent CAF.

Decyzja o potrzebie aktualizacji CAF2013 i dostosowaniu modelu do nowych wyzwań, z którymi spotyka się administracja publiczna, zapadła na spotkaniu krajowych korespondentów CAF w Tallinie, we wrześniu 2017 r. Nowa wersja CAF zostanie zaprezentowana w trakcie trwającej prezydencji Finlandii w Helsinkach, w listopadzie tego roku, na spotkaniu dyrektorów generalnych ds. administracji publicznej sieci EUPAN. W tych spotkaniach Polskę reprezentuje szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Więcej informacji na temat metody CAF znajdą Państwo na stronie internetowej dotyczącej Wspólnej Metody Oceny - CAF.