Wygaszamy dostęp do dawnej bazy ogłoszeń

13.02.2017

Poprzednia baza ogłoszeń o naborach w służbie cywilnej, dostępna pod adresem http://ogloszenia.kprm.gov.pl/, wkrótce zostanie wyłączona. Z chwilą jej zamknięcia będzie można korzystać wyłącznie z nowej bazy, którą uruchomiliśmy w czerwcu ubiegłego roku.

Zachęcamy, aby do 10 marca br. zapisać i uzupełnić informacje, które znajdują się w dawnej bazie. Chodzi o informacje na temat:

Przeglądanie i zapisywanie tych informacji nie wymaga logowania do systemu.

Aby uzupełnić brakujące informacje o wynikach naborów, należy się zalogować pod adresem: https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.test_start_page, używając:

  • loginu – tego samego, co obecnie (jeżeli konto istniało w poprzedniej bazie);

  • hasła, z którego korzystali Państwo w poprzednim systemie (czyli przed 1 czerwca 2016 r.).

WAŻNE! W przypadku potrzeby przypomnienia hasła lub (i) loginu do poprzedniej bazy prosimy o wysłanie na adres: Grzegorz.Lapinski [at] centrum.gov.pl e-maila z danymi, które umożliwią identyfikację użytkownika (np. w przypadku wniosku o przypomnienie hasła – należy podać login, imię i nazwisko oraz nazwę urzędu).

Osoby, które potrzebują uzyskać dostęp do poprzedniej bazy, a nie mają do niej uprawnień –  mogą złożyć wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek, z wyraźnym wskazaniem, że dotyczy on uprawnień do poprzedniej bazy ogłoszeń, prosimy przesłać na adres: login-nabory [at] kprm.gov.pl. Szczegółową instrukcję, jak wypełnić wniosek o nadanie/odebranie uprawnień, można znaleźć na stronie: http://dsc.kprm.gov.pl/praca-dostep-do-bazy-ogloszen.