Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

29.08.2019

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) przekazała wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 roku. Po tym, jak Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała przebieg postępowania, opublikowaliśmy wyniki w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Kto otrzyma akt mianowania?

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy:

  • złożyli wniosek o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

Limit mianowań

W 2019 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 420. W tym roku o mianowanie wnioskowało 34 absolwentów KSAP.

Podstawa prawna

Art. 48 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.).