Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 r.

29.08.2017

W BIP KPRM opublikowano przekazane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 r.

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, zajmując miejsce uprawniające do mianowania, lub ukończył KSAP.

W przypadku uczestników ww. postępowania akty mianowania otrzymają zatem zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku spełnią dwa warunki:

  • przejdą pomyślnie sprawdzian w toku ww. postępowania kwalifikacyjnego (link poniżej),
  • uzyskają miejsce uprawniające do mianowania, tj. zmieszczą się w limicie mianowań na dany rok (w 2017 r. wynosi on 280), przy uwzględnieniu w ramach ww. limitu absolwentów KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie (w 2017 r. liczba przewidywanych do uwzględnienia wniosków to 39).