Wyższe stypendia dla słuchaczy KSAP – premier podpisał rozporządzenie

13.03.2018

Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego będą otrzymywać wyższe stypendia. W Dzienniku Ustaw RP zostało wczoraj opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Kwota stypendium wynosiła do tej pory 2 400 zł (brutto) i nie była waloryzowana od 2006 r. Dzięki zmianom przepisów i przeznaczeniu dodatkowej puli środków na ten cel w ustawie budżetowej słuchacze będą teraz otrzymywać stypendia w wysokości 3 300 zł (brutto).

Stypendium jest jedynym źródłem utrzymania słuchaczy KSAP. Podczas 19-miesięcznego kształcenia w Szkole mają oni zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych.

W Dzienniku Ustaw RP można zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia.