XIII posiedzenie Rady Służby Publicznej

08.02.2018

Wczoraj Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt „Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 rok”.

Projekt przedstawił minister Dobrosław Dowiat-Urbański. Plan szkoleń centralnych co roku opracowuje Szef Służby Cywilnej przy współudziale Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Plan zawiera w szczególności:

  • priorytety szkoleniowe dla członków korpusu służby cywilnej,
  • rodzaje szkoleń, które mają w danym roku szczególne znaczenie,
  • inne zalecenia i informacje dla osób, które organizują i nadzorują szkolenia w służbie cywilnej.

Obowiązek zaopiniowania projektu Planu szkoleń centralnych przez Radę Służby Publicznej wynika z ustawy o służbie cywilnej.