XV posiedzenie Rady Służby Publicznej

15.03.2018

Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt założeń ustawy przedstawił Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Członkowie Rady dyskutowali na temat wprowadzanych zmian, następnie w głosowaniu przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Rada podjęła także uchwałę nr 31 w sprawie reasumpcji uchwały nr 30 Rady Służby Publicznej z dnia 7 marca 2018 r.