XXII posiedzenie Rady Służby Publicznej

12.06.2019
Na zdjęciu widać uczestników posiedzenia, którzy siedzą dookoła owalnego stołu. Przewodniczący stoi u jego szczytu. Za nim znajduje się godło oraz flagi Polski

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się XXII posiedzenie Rady Służby Publicznej. Członkowie Rady m.in. wyrazili pozytywną opinię w sprawie proponowanego na rok 2020 średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, którą zaakceptowała także wczoraj Rada Ministrów, wskaźnik ten wyniesie 106%.

Ministerstwo Finansów na posiedzeniu reprezentowali:

 • podsekretarz stanu Leszek Skiba,
 • naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Wydatkowej Mariusz Pszczółkowski.

Rada wysłuchała też informacji na temat wynagrodzeń w służbie cywilnej, którą przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot.

Rada pozytywnie zaopiniowała również:

 • „Sprawozdanie z wykonania art. 17 ustawy budżetowej na rok 2018”,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie służby cywilnej. W swojej uchwale Rada wskazała jednak na zasadność uwag do projektu ustawy, które wcześniej zgłosił Szef Służby Cywilnej.

Założenia projektu ustawy zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przedstawili:

 • główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk,
 • dyrektor Biura Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów w GIJHARS Dorota Bocheńska,
 • naczelnik wydziału w Departamencie Promocji i Jakości Żywienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Patkowska.

Członkowie Rady wybrali także swojego przedstawiciela na postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2019 r. Został nim prof. Zbigniew Cieślak.

Szefa Służby Cywilnej na posiedzeniu zastępowała dyrektor generalna KPRM Magdalena Tarczewska-Szymańska. W posiedzeniu wzięli także udział pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

 • dyrektor Departamentu Michał Graczyk,
 • naczelnik Wydziału Kadr Służby Cywilnej Monika Zaremba,
 • naczelnik Wydziału Systemu Wynagradzania i Budżetu Maciej Dąbrowski,
 • naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji Mateusz Pawelec,
 • starszy specjalista w Wydziale Komunikacji i Organizacji Magdalena Berlińska.

Wszystkie uchwały Rady Służby Publicznej znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.