XXIV posiedzenie Rady Służby Publicznej

12.09.2019

Na swoim XXIV posiedzeniu Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2020, w części dotyczącej służby cywilnej.

W dzisiejszym posiedzeniu Rady wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Omówili oni projekt ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym służby cywilnej oraz udzielili niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków Rady. W spotkaniu uczestniczył także Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański i kierownictwo Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Wszystkie uchwały Rady Służby Publicznej zamieszczone są w Serwisie Służby Cywilnej.