XXIX Promocja KSAP zakończyła kształcenie

28.03.2019

Dzisiaj w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczom XXIX Promocji „Polonia Restituta”. Po 19 miesiącach nauki, z początkiem kwietnia, nowi absolwenci rozpoczną pracę w administracji publicznej w ramach pierwszego zatrudnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą, która upamiętnia patrona Szkoły – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

List do zebranych skierował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Wyraził w nim przekonanie, że „absolwenci Szkoły to wyróżniający się pracownicy administracji publicznej, którzy niosą nadzieję na coraz większy udział młodych ludzi w tym sektorze oraz gwarantują profesjonalizm i wysokie standardy etyczne”. List w imieniu Premiera odczytał szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Minister Dowiat-Urbański w swoim wystąpieniu podkreślił, że nauka w KSAP jest trudna i wymagająca, ale to od momentu zakończenia nauki, nowych absolwentów czeka prawdziwa praca. Wyraził również nadzieję, że dla wszystkich z nich miejsce pierwszego zatrudnienia będzie miejscem, gdzie w pełni wykorzystają swoje kompetencje oraz umiejętności, które nabyli w trakcie kształcenia w Szkole.

Do uczestników uroczystości list wystosował również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Podczas uroczystości tradycyjnie wyróżniono najlepszych, tegorocznych absolwentów KSAP. Czołowe miejsca w rankingu XXIX Promocji "Polonia Restituta" zajęły:

  • Paulina Cykowska,
  • Katarzyna Szafron,
  • Klaudia Rożek, która przemawiała również w imieniu XXIX Promocji,
  • Ewelina Kunicka,
  • Joanna Kaczyńska.

Na zakończenie uroczystości do nowych absolwentów zwrócili się: dyrektor Krajowej Szkoły Wojciech Federczyk oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Jacek Meissner.