XXV posiedzenie Rady Służby Publicznej

11.12.2019

10 grudnia odbyło się XXV posiedzenie Rady Służby Publicznej. Członkowie Rady zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany Regulaminu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Omówiono również projekt zalecenia Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów pracy doradcy do spraw etyki w służbie cywilnej.

Przewodnicząca WKDSC Barbara Haładyj przedstawiła projekt zmiany Regulaminu Komisji w zakresie uregulowań dotyczących przetwarzania danych osobowych. Natomiast projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przewiduje obniżenie wysokości opłaty za przystąpienie do tego postępowania. Opłata ta w 2019 roku wynosiła 630 złotych (28 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę), zaś zaakceptowany przez Radę Służby Publicznej projekt rozporządzenia zakłada jej obniżenie do poziomu 20 proc. minimalnego wynagrodzenia z pracę, co oznacza, że w 2020 roku wyniosłaby ona 520 złotych.