Young Leaders’ Program - najczęściej zadawane pytania

16.08.2017

Do 22 września trwa rekrutacja do Young Leaders’ Program. W ramach programu młodzi liderzy polskiej administracji mogą wyjechać na roczne stypendium do Japonii. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rekrutacją.

Czy w programie został określony limit wieku?              

Zgodnie z wymogami, w chwili rozpoczęcia programu (1 października 2018 r.) kandydaci powinni mieć mniej niż 40 lat.

Czy certyfikat “First Certificate in English” (FCE) będzie honorowany?       

Tak, jeśli egzamin został zdany na poziomie minimum 169 punktów (górny zakres oceny „C”). Jest to bowiem wynik równoważny wobec certyfikatu IELTS na poziomie 6.0, który jest wymagany przez organizatora.        

Czy certyfikat językowy wydany wcześniej niż dwa lata temu będzie honorowany?

Niestety nie. Organizatorzy wymagają certyfikatów wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Osoby, które mają starsze certyfikaty są proszone o ponowne podejście do egzaminów i uzyskanie certyfikatu. Certyfikat można dostarczyć bezpośrednio do ambasady później (uzupełnić dokumentację), do końca listopada. Oznacza to, że o udział w programie mogą ubiegać się także osoby, które w momencie aplikacji nie posiadają certyfikatu, ale zobowiążą się do jego uzyskania.

Czy certyfikat języka angielskiego na poziomie „C” wydany przez KSAP będzie honorowany?              

Niestety nie. Prosimy kandydatów z tym certyfikatem o uzyskanie innego dokumentu, uznawanego przez międzynarodowe instytucje certyfikujące (np. TOEFL iBT).

Czy jako członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w MON mogę uczestniczyć w programie?

Program nie jest skierowany do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz cywili zatrudnionych przez wojsko. Natomiast członek korpusu służby cywilnej zatrudniony przez dyrektora generalnego MON może wziąć udział w programie.

W niedługim czasie pracownicy mojego departamentu zostaną przeniesieni do nowej, państwowej jednostki organizacyjnej. Będzie tam obowiązywał kodeks pracy, w związku z czym stracę status członka korpusu służby cywilnej. Czy jest to przeszkoda w aplikowaniu do programu?          

Nie. Zgodnie z wymogami, uczestnik programu przez okres jego trwania musi posiadać status pracownika administracji publicznej. Zatem aplikować mogą zarówno członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych czy pracownicy samorządowi. Ważne, aby być zatrudnionym, w sposób ciągły, w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Czy program jest skierowany wyłącznie do członków korpusu służby cywilnej?      

Nie, YLP jest skierowany do pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej.

Czy mając 2,5 roku doświadczenia zawodowego, mogę ubiegać się o stypendium?    

3-letni staż pracy określono jako minimalny, a 5-letni jako pożądany, zatem w chwili składania dokumentów trzeba mieć przynajmniej 3 lata doświadczenia.

Program wymaga złożenia potwierdzonych dokumentów/tłumaczeń. Co to znaczy?

Jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, należy złożyć ich oficjalne odpisy w języku angielskim – jeśli odpowiednie instytucje edukacyjne takie wydawały. W przypadku innych dokumentów, które nie mają wersji angielskiej, muszą one zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, co niestety wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat.

Z kolei za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdza instytucja wydająca albo notariusz.

Czy kopie paszportu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, i czy mogę to zrobić w urzędzie w wydziale kadr?          

Kopie paszportu nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Czy zamiast dyplomu ukończenia studiów można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów?

Tak, jeśli znajduje się na nim data ukończenia oraz uzyskany tytuł zawodowy/stopień naukowy.

Jaki jest limit miejsc dla kandydatów z Polski?              

Nie określono takiego. Niemniej, w każdej edycji udaje się wysłać jednego uczestnika z Polski.

Ile średnio wynoszą koszty zakwaterowania?         

W tej sprawie prosimy o kontakt z Jackiem Mendykiem (Ambasada Japonii), tel. 22 584 73 05.

Jak wygląda zakwaterowanie, czy są to mieszkania, akademiki, domki?         

W tej sprawie prosimy o kontakt z Jackiem Mendykiem (Ambasada Japonii), tel. 22 584 73 05.

Czy uczestnicy mają gwarancję powrotu na zajmowane przed wyjazdem stanowisko pracy we własnym urzędzie?  

Program nie reguluje tej kwestii – stosuje się przepisy prawa polskiego, np. zasady dotyczące urlopu bezpłatnego.

Czy potwierdzenie możliwości uzyskania wizy studenckiej do Japonii powinno być poświadczone jakimś dokumentem? 

Na etapie aplikacyjnym nie ma obowiązku dostarczenia takiej wizy czy innego dokumentu potwierdzającego możliwość jego uzyskania. Niemniej posiadanie tego dokumentu (ang. „Student”) stanowi wymóg umożliwiający wyjazd do Japonii (zakwalifikowany uczestnik będzie musiał spełniać standardowe wymagania przewidziane w procedurze wizowej).

Czy poświadczenie stanu zdrowia może być wypełnione np. przez lekarza rodzinnego, czy powinnam pójść z tym do jakiegoś specjalistycznego ośrodka?   

Badania lekarskie można wykonać w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Stosowne poświadczenie może zatem zostać wystawione przez lekarza rodzinnego. Pamiętajmy przy tym o obowiązującym wzorze tego dokumentu („Certificate of Health”).

Czy wszystkie dyplomy ukończenia szkoły powinny być przetłumaczone na język angielski? Również te ze szkoły podstawowej i ogólnokształcącej?       

Dyplomy i suplementy, o których mowa dotyczą tylko ukończonych studiów (undergraduate – np. licencjat, graduate – np. magister).

Czy dokumenty można wypełniać ręcznie?

Tak. W takim przypadku prosimy pisać wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami. Niemniej, dokumenty w miarę możliwości należy wypełniać na komputerze.

Jednocześnie, podpis kandydata na wszystkich egzemplarzach formularza aplikacyjnego musi być oryginalny.

Czy złożone dokumentu – w przypadku niepowodzenia w rekrutacji – zostaną zwrócone wnioskodawcom?

Nie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Świetlikowski (KPRM)

tel.: 22 694 70 18

e-mail: lukasz.swietlikowski [at] kprm.gov.pl

Jacek Mendyk (Ambasada Japonii)

tel.: 22 584 73 05

e-mail: jacek.mendyk [at] wr.mofa.go.jp

O rekrutacji do Young Leaders' Program pisalismy już wcześniej na stronach serwisu.