Z prac Rady Służby Publicznej

04.07.2018
Członkowie Rady Służby Publicznej podczas posiedzenia RSP 3 lipca 2018 roku

Rada Służby Publicznej, na XVII posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała proponowany na rok 2019 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej. W swojej uchwale Rada zwraca uwagę na potrzebę dalszego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej, w tym także podwyższenia kwoty bazowej.

Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Służby Publicznej przyjęła uchwały w sprawie:

Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021 zapisany w projekcie Szefa Służby Cywilnej wynosi:

  • 2019 r. – 420 osób,
  • 2020 r. – 490 osób,
  • 2021 r. – 550 osób.