Zachęcamy do dialogu

04.05.2017

Szef Służby Cywilnej powierzył Anicie Noskowskiej-Piątkowskiej, radcy generalnemu w Departamencie Służby Cywilnej KPRM, zadania związane z dialogiem ze związkami zawodowymi, przedstawicielami środowisk eksperckich i opiniotwórczych oraz organizacjami społecznymi (NGOs).

Anita Noskowska-Piątkowska będzie m.in.:

  • reprezentowała Szefa Służby Cywilnej w kontaktach z uczestnikami dialogu;
  • opracowywała oceny uwarunkowań społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej członków korpusu służby cywilnej;
  • podejmowała dyskusję z uczestnikami dialogu, na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej;
  • analizowała zagadnienia ważne dla członków korpusu służby cywilnej;
  • przedstawiała Szefowi Służby Cywilnej rekomendacje i wnioski dotyczące wykonywanych zadań.

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego: dialog.dsc [at] kprm.gov.pl.