Zakończyła się V edycja staży Partnerstwa Wschodniego

05.10.2018
Uczestnicy spotkania siedzą dookoła eliptycznego stołu. Na ścianie na końcu sali znajduje się godło Polski oraz flagi krajów, które wzieły udział w projekcie

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów urzędnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) podsumowali przebieg projektu „Staże w służbie cywilnej”. Przez dwa tygodnie uczestnicy poznawali zasady polityki kadrowej w wybranych urzędach polskiej administracji rządowej.

Podczas spotkania urzędnicy z krajów PW podzielili się wiedzą i doświadczeniami, które zdobyli w czasie wizyt w polskich urzędach. Porównali polski system zarządzania kadrami z rozwiązaniami, które obowiązują w ich krajach. Opowiedzieli też o koncepcjach, które mogliby wykorzystać w swoich urzędach.

W spotkaniu wziął także udział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że stażyści wykorzystają zdobytą podczas projektu wiedzę, nowe pomysły i umiejętności w przyszłości. Podkreślił też, że zaangażowanie na rzecz Partnerstwa Wschodniego jest istotną częścią międzynarodowej współpracy Szefa Służby Cywilnej.

Dyplomy uczestnikom projektu wręczyli: Szef Służby Cywilnej, Marek Kuberski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ i Sylwia Ojdym - zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania była ewaluacja projektu. Stażyści oraz ich opiekunowie wyrazili swoje opinie na temat organizacyjnych i merytorycznych aspektów stażu. Dzięki temu organizatorzy mogą udoskonalać projekt, aby lepiej dostosować go do oczekiwań uczestników.

Projekt „Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej państw Partnerstwa Wschodniego” jest skierowany do 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Projekt organizują Departament Służby Cywilnej KPRM, MSZ i KSAP w ramach Akademii Administracji Publicznej PW. Finansowany jest ze środków programu „Polska Pomoc”.