Zamówienia publiczne muszą służyć stabilności zatrudnienia Polaków

18.06.2015
Zdjęcie przedstawia gości konferencji

Z takim apelem minister - członek Rady Ministrów, Szef KPRM Jacek Cichocki zwrócił się do dyrektorów generalnych urzędów, którzy uczestniczyli dziś w konferencji na temat klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zapowiedział również wydanie specjalnych zaleceń w tej sprawie.Konferencję, która odbyła się w Kancelarii Premiera zorganizował Szef Służby Cywilnej we współpracy z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Klauzule społeczne to rozwiązanie prawne, dzięki któremu urzędy mogą wspierać osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprzez klauzule urzędy mogą np. wymagać, aby podmiot realizujący zamówienie zatrudniał określony procent swoich pracowników na umowy o pracę. Minister Jacek Cichocki zapowiedział wydanie specjalnych zaleceń dotyczących upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, skierowanych do wszystkich urzędów administracji rządowej.

Pierwsza część konferencji

Apel ministra Cichockiego wsparł obecny na konferencji Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, iż klauzule społeczne są rozwiązaniem, które pozwala skończyć z dualizmem rynku pracy. „Konkurencyjność nie może się opierać na niestabilności zatrudnienia” – powiedział.

Szef Służby Cywilnej, Claudia Torres-Bartyzel wyraziła nadzieję, że urzędy administracji rządowej będą przykładem dla innych instytucji publicznych w tym zakresie. Szczególnie, że wartość zamówień rządowych, jak sama powiedziała, w 2013 roku stanowiła blisko 9% polskiego PKB. „To od was zależy, czy klauzule społeczne będą powszechnie stosowane” zwróciła się z apelem do obecnych na sali dyrektorów generalnych i szefów komórek zamówień publicznych w urzędach.

W Polsce, w 2014 r. społeczne zamówienia publiczne wyniosły ok. 3% wszystkich ogłoszonych zamówień. Urząd Zamówień Publicznych, jak wskazała jego prezes Izabela Jakubowska, stara się zwiększyć ten udział organizując szkolenia, prowadząc monitoring ogłoszeń, wydając publikacje – zobacz najnowszą publikację: „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – Podręcznik”

Debata

Druga część konferencji miała formę debaty z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, której moderatorem był Paweł Oksanowicz, dziennikarz radia Muzo.fm. W debacie udział wzięli:

  • Jacek Ostrowski, Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarzadzania Projektami, Fundacja „Fundusz Współpracy”
  • Dariusz Koba, Prezes Koba Consulting Group
  • Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych

 

Prezentacje do pobrania

  • Barbara Szymborska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania KPRM:

  • Zbigniew Skowroński, zastępca dyrektora Biura Administracyjnego MPiPS:

  • Mecenas Agnieszka Łukasik-Bućko, Gabinet Prezesa GUS:

  • Magdalena Tarczewska-Szymańska, dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska:

  • Agnieszka Lipska, naczelnik Wydzialu ds. Zamówień Publicznych w Departamencie Budżetu i finansów MAiC: