Zapraszamy na Europejską Konferencję Użytkowników CAF

14.12.2017
Logo CAF

12 kwietnia 2018 r. w Sofii (Bułgaria) odbędzie się 8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF „Organizacje sektora publicznego na drodze do doskonałości – utrwalanie zasad doskonałości”. Zapraszamy do przesyłania propozycji dobrych praktyk lub zgłaszania chęci udziału w wydarzeniu.

Wydarzenie będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z reformami strukturalnymi w organizacjach sektora publicznego. Głównym celem konferencji jest wykazanie, w jaki sposób wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny (Common Assessment Framework, CAF) wpływa na zmiany w organizacji. Istotne będzie także wskazanie rozwiązań, które przyczyniają się do osiągnięcia dojrzałej i stabilnej administracji.

Nabór propozycji dobrych praktyk

Zapraszamy organizacje sektora publicznego, które stosują samoocenę z wykorzystaniem metody CAF, do przesyłania opisów dobrych praktyk. Autorzy najlepszych z nich będą mieli możliwość prezentacji swoich rozwiązań i promocji instytucji na forum międzynarodowym.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 22 stycznia 2018 r. na adres: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl oraz krzysztof.banas [at] kprm.gov.pl.

Praktyki ocenią eksperci z Departamentu Służby Cywilnej KPRM i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, który pełni funkcję Krajowego Koordynatora CAF ds. jednostek samorządu terytorialnego. Głównymi kryteriami oceny będą:

 • stopień, w jakim metoda CAF wpłynęła na zmiany w organizacji,
 • zgodność z tematem sesji równoległej.

Najlepsze (nie więcej niż cztery) zgłoszenia zostaną przesłane do Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (European Institute for Public Administration, EIPA) w Maastricht, jako propozycje dobrych rozwiązań z Polski. Ocena i wybór praktyk, które będą prezentowane podczas Konferencji należy do EIPA i prezydencji bułgarskiej w Radzie Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję na ten temat poznamy w drugiej połowie lutego 2018 r.

Tematy sesji równoległych, szczegółowo opisane w załączonym dokumencie EIPA, to:

 1. Zorientowanie na wyniki;
 2. Koncentracja na obywatelu/kliencie;
 3. Przywództwo i stałość celów;
 4. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat treści Modelu;
 5. Zarządzanie przez procesy i fakty;
 6. Rozwój i zaangażowanie pracowników;
 7. Ciągłe uczenie się, innowacje i doskonalenie;
 8. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat wytycznych/procesu zastosowania;
 9. Rozwój partnerstwa;
 10. Odpowiedzialność społeczna;
 11. Cyfryzacja;
 12. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF (PEF).

Rekrutacja uczestników

Wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie zgłoszenia do 22 stycznia 2018 r. na adres: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl oraz krzysztof.banas [at] kprm.gov.pl.
W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • uzasadnienie udziału w wydarzeniu (maks. 200 słów).

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz nadesłane uzasadnienie. Zgodnie z zaleceniami, wstępna selekcja uczestników należy do kompetencji Krajowego Korespondenta CAF. Ostateczną decyzję o ilości zakwalifikowanych osób z danego kraju podejmują organizatorzy konferencji. Informacja o wyborze uczestników spotkania zostanie przekazana zainteresowanym razem z instrukcją rejestracji on-line.

Dodatkowe informacje o konferencji

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Urząd, który deleguje pracownika do zaprezentowania dobrej praktyki lub udziału w roli uczestnika będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego przelotu i noclegu.

Językiem roboczym konferencji będzie język angielski.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą Państwu pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

 • Katarzyna Dudzik, tel. 22 694 6664, e-mail: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl,
 • Krzysztof Banaś, tel. 22 694 7634, e-mail: krzysztof.banas [at] kprm.gov.pl.