"Zarządzanie talentami w urzędzie" - rekrutacja uczestników

19.04.2017

Rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenie centralne "Zarządzanie talentami w urzędzie". Sesje szkoleniowe odbędą się w wybranych miastach wojewódzkich, w czerwcu i we wrześniu. Każda z nich potrwa 2 dni.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do urzędów szczebla wojewódzkiego. W szczególności zapraszamy kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za obszar szkoleń i rozwoju w służbie cywilnej. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie członkowie korpusu służby cywilnej.

Aby zgłosić pracownika na szkolenie, prosimy przekazać formularz zgłoszeniowy do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, która jest wykonawcą szkolenia. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 maja, od godz. 8.00 – o zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje kolejność zgłoszeń (preferowani będą pracownicy urzędów szczebla wojewódzkiego).

Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze o szkoleniu.