Zasada neutralności politycznej a wybory samorządowe

14.09.2018

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi doradcy ds. etyki w urzędach administracji rządowej oraz Departament Służby Cywilnej KPRM otrzymują liczne pytania dotyczące właściwego rozumienia i przestrzegania zasady neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej. Dlatego zamieściliśmy w Serwisie Służby Cywilnej wskazówki, które powinny pomóc uniknąć etycznych błędów, a co za tym idzie – odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Opracowany w DSC materiał nie stanowi powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Należy go traktować jako zbiór wskazówek etycznych, które przygotowaliśmy po analizie obowiązujących przepisów oraz komentarzy do ustawy o służbie cywilnej.

Wskazówki

Wskazówki dla członków korpusu służby cywilnej udostępniamy w Serwisie Służby Cywilnej, w zakładce „Etyka w urzędzie”. Zachęcamy do lektury!

Więcej pytań?

Dodatkowe pytania na temat  neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej i zakazu manifestowania poglądów politycznych prosimy kierować na adres: etyka [at] kprm.gov.pl.