Znamy laureata konkursu na najlepszego menedżera innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych

12.12.2018
Finaliści konkursu na najlepszego menedżera innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych i dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk podczas Forum Zarządzania Publicznego KSAP

Wczoraj, na konferencji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, rozstrzygnięto konkurs Forum Zarządzania Publicznego (FZP). Najwięcej głosów zebrał Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Zbigniew Cholewa. Przedstawił on praktykę związaną ze zmianą komunikacji urzędowej.

W swojej prezentacji naczelnik Zbigniew Cholewa podkreślił, że zmiany tej  nie udałoby się wprowadzić tak sprawnie, gdyby nie wkład i zaangażowanie całego zespołu. Podzielił się on swoimi doświadczeniami i opowiedział, jak przebiegał proces upraszczania komunikacji w urzędzie, którym kieruje. W swoim wystąpieniu laureat konkursu zwrócił m.in. uwagę, że:

  • zmiany, jakie wynikają z wdrożenia tej dobrej praktyki w urzędzie wpłynęły i na jakość usług, które II US w Zielonej Górze świadczy na rzecz obywateli, i nafunkcjonowanie instytucji;
  • proces zmiany stylu komunikacji, który zapoczątkował wraz ze swoim zespołem, wymaga wiele pracy i wytrwałości, a także stałego doskonalenia kompetencji językowych pracowników administracji skarbowej;
  • zmianę tę przeprowadził niemal bezkosztowo.

Laureatowi gratulujemy! Temat upraszczania usług publicznych i poprawy komunikacji urzędowej od kilku lat jest jednym z priorytetów Szefa Służby Cywilnej.

Poza Zbigniewem Cholewą, pośród czwórki finalistów, których Kapituła Konkursu FZP dopuściła do finału, znaleźli się:

  1. Jacek Kowalczyk, Małopolski Urząd Wojewódzki: czy można w rok zlikwidować wieloletnie zaległości stanowiące 25% zaległości w kraju? – czyli innowacje Wojewody Małopolskiego w zadaniu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
  2. Jakub Mielczarek, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam;
  3. Jagoda Płatek, Ewa Orkwiszewska, Justyna Wanat, Joanna Fajfer, Małgorzata Korczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: certyfikat z ZUS – nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczony dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Uczestnicy konferencji podsumowującej konkurs wysłuchali też prezentacji nt. zarządzania projektami w administracji rządowej. O doświadczeniach z wdrażania podejścia projektowego opowiedział na wczorajszym Forum Zarządzania Publicznego Tomasz Janka, dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ostatnim punktem programu był miniwarsztat pt. „Kultura produktu w urzędzie czy kultura efektywności?”. Poprowadził go Sławomir Wysocki, konsultant ds. zarządzania jednostkami administracji publicznej.

Patronat medialny nad konkursem objęła „Rzeczpospolita".

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt KSAP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zachęcamy do obejrzenia wideorelacji z wczorajszej konferencji FZP.