Analiza potrzeb szkoleniowych

Projekt: Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 - 2010 oraz realizacja szkoleń
Materiały do pobrania:
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.