Analizy i statystyki

Zachęcamy do zapoznania się z analizami przygotowanymi w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znajdą tu Państwo m.in. przekrojowe informacje dotyczące poziomu i struktury zatrudnienia, a także wysokości i dynamiki wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej – również na tle innych części administracji publicznej w ostatnich latach.

a) Przeciętne zatrudnienie w 2017 r., w etatach.
b) Dane odnoszą się do stanu na 31 grudnia 2017 r., w etatach.
c) Dane odnoszą się do stanu na 31 grudnia 2017 r., w osobach.
d) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyliczono dzieląc sumę wydatków na wszystkie składniki wynagrodzenia przez przeciętne zatrudnienie w etatach oraz przez 12 miesięcy. Szegóły przedstawiono w załączniku nr 3 do Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku.
e) Dane odnoszą się do stanu na 30 czerwca 2017 r., w osobach.

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Aktualne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w służbie cywilnej dostępne są w pliku:

Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji publicznej w 2017 r. - broszura

Informacje archiwalne z lat ubiegłych oraz informacje dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej znajdą Państwo na oddzielnej podstronie Archiwalne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.