Analizy i statystyki

Zachęcamy do zapoznania się z analizami przygotowanymi w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znajdą tu Państwo m.in. przekrojowe informacje dotyczące poziomu i struktury zatrudnienia, a także wysokości i dynamiki wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej – również na tle innych części administracji publicznej w ostatnich latach.

Podstawowe statystyki dotyczące korpusu służby cywilnej w 2018 r.

  1. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r., w etatach.
  2. Dane odnoszą się do stanu na 31 grudnia 2018 r., w etatach.
  3. Dane odnoszą się do stanu na 31 grudnia 2018 r., w osobach.
  4. Przeciętne całkowite wynagrodzenie brutto wyliczono dzieląc sumę wydatków na wszystkie składniki wynagrodzenia przez przeciętne zatrudnienie w etatach i przez 12 miesięcy. Szczegóły przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2018 roku.
  5. Przeciętne wydatki na szkolenia wyliczono dzieląc sumę wydatków na szkolenia, z uwzględnieniem wydatków KSS, przez przeciętne zatrudnienie w etatach.

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Aktualne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w służbie cywilnej dostępne są w pliku:

Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji publicznej w 2017 r. - broszura

Informacje archiwalne z lat ubiegłych oraz informacje dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej znajdą Państwo na oddzielnej podstronie Archiwalne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.