Analizy i statystyki

Zachęcamy do zapoznania się z analizami przygotowanymi w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znajdą tu Państwo m.in. przekrojowe informacje dotyczące poziomu i struktury zatrudnienia, a także wysokości i dynamiki wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej – również na tle innych części administracji publicznej w ostatnich latach.

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Aktualne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w służbie cywilnej dostępne są w plikach do pobrania:

Zobacz plik  Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2016 r.  

Zobacz plik  Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2016 r. - broszura

Zobacz plik  Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2016 r. - informacja o wynikach badania

Informacje archiwalne z lat ubiegłych oraz informacje dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej znajdą Państwo na oddzielnej podstronie Archiwalne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.