Archiwalne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej

Poniżej znajdują się pliki do pobrania w formacie PDF, prezentujące szczegółowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w korpusie służby cywilnej z podziałem na lata publikacji:

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

 

Zatrudnienie w administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej

Poniżej znajdują się pliki JPG z danymi statystycznymi dotyczącymi poziomu zatrudnienia w administracji publicznej w obrębie państw Unii Europejskiej. Dane podzielono na lata publikacji:

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

 

Informacje metodologiczne

Pliki do pobrania: