Autor artykułu - Tadeusz Zawistowski

Tadeusz Zawistowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek administracja) i Politechniki Łódzkiej (studia podyplomowe w zakresie technologii elastomerów).

Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Ma ponadszesnastoletnie doświadczenie w przedsięwzięciach realizowanych dla administracji rządowej, m.in. takich jak:

  • wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zarządzania jakością oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości;
  • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania jakością oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki;
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
  • przeprowadzenie licznych szkoleń lub prac doradczych dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz pracowników administracji podatkowej (w tym Ministerstwa Finansów, izb i urzędów skarbowych).

Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie pn. „Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie”. Od ponad szesnastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji, procesów, projektów, zarządzania strategicznego i przez cele, antykorupcji, zarządzania ryzykiem i pracy zespołowej. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Był ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jest audytorem wiodącym DAS Polska.

Od ponad czternastu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli zarządczej i zarządzania jakością m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości − „Znakomity Przywódca”, w tym samym roku  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało mu status Eksperta jakości zastosowania CAF.