Badanie wynagrodzeń w korpusie na tle sektora biznesowego

W grudniu 2010 r. zostało zakończone zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i dokonanie analizy wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki” – realizowane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez firmę HRM Partners S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badaniem objętych zostało 91 stanowisk w 93 podmiotach, w tym w 62 organizacjach pozabiznesowych (urzędy wchodzące w skład korpusu służby cywilnej oraz pozostałej administracji publicznej) oraz w 31 podmiotach biznesowych. Przedstawiona niżej „Prezentacja końcowa” opracowana przez HRM Partners S.A. zawiera podsumowanie wyników prowadzonego badania.

 
 
 
Poniższy link umożliwia dostęp do wyników badania w zakresie poziomu wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki - przeprowadzonego przez firmę HRM Partners S.A. w 2010 r.
 
Dostęp możliwy tylko dla użytkowników posiadających hasło i login.