"Baza wiedzy"

„Baza wiedzy – nowoczesne zarządzanie w administracji” jest zbiorem materiałów szkoleniowych, poradników, raportów, prezentacji i wytycznych opracowanych w projektach realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w latach 2007–2015. Realizując różnorodne projekty udało się wypracować wiele przydatnych materiałów i narzędzi, którymi warto się dzielić. Mimo upływu czasu ich tematyka pozostaje wciąż aktualna, dlatego warto do nich zaglądać i korzystać z doświadczeń innych urzędów.

Celem przygotowania „Bazy wiedzy” jest wspieranie procesu dzielenia się wiedzą między urzędami, dzięki czemu wspólnie możemy dbać o rozwój administracji i jakości usług świadczonych obywatelom. 

W publikacji został wskazany również adres kontaktowy (usprawnienia.pokl [at] kprm.gov.pl), na który można przesyłać swoje uwagi i opinie dotyczące „Bazy wiedzy”, jak również informacje o ciekawych projektach realizowanych w urzędach.

„Baza wiedzy” została przygotowana w ramach projektu „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.