Często zadawane pytania

Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej. Dla Państwa wygody, publikujemy je w podziale na zagadnienia. Jako pierwsze przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące dodatkowego zarobkowania i zatrudnienia. Zakładkę będziemy uzupełniać o kolejne treści.

Informacje w tym dziale są jedynie wskazówką, nie wytyczną. Nie ma jednego szablonu postepowania. Zatem – o czym należy pamiętać - każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, analizując wszystkie jej aspekty w konkretnym kontekście sytuacyjnym.

Dodatkowe zarobkowanie i zatrudnienie