Departament Służby Cywilnej

Departament Służby Cywilnej to komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która na co dzień zajmuje się sprawami służby cywilnej, przede wszystkim kwestiami kadrowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju zawodowego. Odpowiadamy za system naborów do służby cywilnej. Nasz zespół analityczny gromadzi dane na temat korpusu służby cywilnej.

Obsługujemy również Szefa Służby Cywilnej w wykonywaniu jego obowiązków. Zapewniamy także organizacyjno-kancelaryjne wsparcie Rady Służby Publicznej oraz Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.
 

Wybrane cele i zadania

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym KPRM, Departament Służby Cywilnej:

 • zapewnia organizację prac Szefa Służby Cywilnej;
 • obsługuje Szefa Służby Cywilnej przy:
  1. współpracy z dyrektorami generalnymi urzędów,
  2. dokonywaniu czynności związanych z wyrażaniem zgody na podjęcie zajęć zarobkowych przez dyrektorów generalnych urzędów,
  3. przenoszeniu urzędników służby cywilnej do innego urzędu,
  4. wyrażaniu zgody na zatrudnienie w służbie cywilnej osób bez polskiego obywatelstwa,
  5. dialogu z przedstawicielami środowisk eksperckich i opiniotwórczych oraz związków zawodowych i organizacji społecznych,
  6. współpracy międzynarodowej;
 • informuje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej;
 • reaguje na nieprawidłowości w procesach naboru;
 • nadzoruje przestrzeganie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • odpowiada za strategię i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 • nadzoruje postępowania kwalifikacyjne oraz realizuje mianowania w służbie cywilnej;
 • planuje limity mianowań;
 • opracowuje zasady wynagradzania członków korpusu służby cywilnej oraz wartościowania stanowisk pracy;
 • wykonuje zadania KPRM związane z realizacją budżetu państwa w części dotyczącej środków na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej;
 • organizuje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
 • gromadzi i analizuje informacje o korpusie służby cywilnej;
 • promuje służbę cywilną w Polsce;
 • nadzoruje i współpracuje z KSAP;
 • zapewnia obsługę prac Rady Służby Publicznej i obsługę organizacyjno-kancelaryjną Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.