Dlaczego korzystamy z doświadczeń norweskich?

Norwegię wymienia się często jako wzór kraju, który:

  • zapewnia równy dostęp do usług publicznych,
  • ma długoletnie i bogate doświadczenie w realizowaniu polityki dostępności.

Chcemy podnieść świadomość społeczną i uwrażliwić polskich urzędników na sprawy związane z dostępnością. Wpłynie to na poprawę jakości usług publicznych, które świadczy polska administracja.

logotypy