Dobre praktyki

Coraz więcej urzędów wprowadza rozwiązania, które pomagają upowszechniać i promować zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej. Pomysły na treści zawarte na tej stronie dostarczają nam Państwo – na spotkaniach zespołu doradców etycznych urzędów centralnych i wojewódzkich oraz w czasie szkoleń z etyki, które przeprowadzamy.

Mamy nadzieję, że promowane przez nas rozwiązania staną się inspiracją dla Państwa i przyczynią się do wzmocnienia kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Powołanie doradcy ds. etyki w urzędzie

Anonimowa samoocena kultury uczciwości w służbie cywilnej