Dokumenty i publikacje

1. EUPAN

Prezydencja Polski:

Prezydencja Danii:

Prezydencja Cypru:

Prezydencja Irlandii:

Prezydencja Litwy:

Prezydencja Grecji:

2. Seminarium Partnerstwa Wschodniego pt. "Strengthening the civil service legal system. The role of leadership", Warszawa 7 czerwca 2013 r.:

3. OECD: