Dostęp do systemu

Departament Służby Cywilnej uruchomił 2 stycznia 2017 r. system informatyczny Centrum Kompetencji Państwa (CKP), za pośrednictwem którego można złożyć sprawozdania dyrektora generalnego urzędu drogą elektroniczną (zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dostęp do sytemu:

https://ckp.gov.pl

Do złożenia sprawozdania dyrektora generalnego urzędu służy moduł SPRAWOZDANIA.

W nowym systemie zostaną w przyszłości uruchomione dwa inne moduły. Moduł KOMPETENCJE będzie dotyczył gromadzenia informacji na temat wyższych stanowisk w służbie cywilnej, a moduł ANALIZY będzie przeznaczony dla pracowników DSC, jako zestaw narzędzi do analizy danych zebranych w pozostałych dwóch modułach. O zasadach dostępu do modułu KOMPETENCJE poinformujemy Państwa bezpośrednio przed jego uruchomieniem.

Wszyscy użytkownicy systemu SWEZ_HR zachowują uprawnienia dostępu do modułu SPRAWOZDANIA sytemu CKP.

Prosimy nie wysyłać wniosków o nadanie uprawnień osobom, które posiadają uprawnienia dostępu do systemu SWEZ_HR.

Wniosek o nadanie uprawnień nowym użytkownikom oraz odebranie uprawnień w systemie CKP, po odpowiednim wypełnieniu i podpisaniu, należy przesłać w formie skanu na adres: sprdg [at] kprm.gov.pl.

Uprzejmie prosimy, aby wszelkie zmiany dotyczące użytkowników systemu np. zmiana adresu email, odebranie uprawnień do systemu pracownikom, którzy już nie zajmują się sprawozdawczością były niezwłocznie zgłaszane do Departamentu Służby Cywilnej, na adres: sprdg [at] kprm.gov.pl.