Dostęp do systemu

Od 15 grudnia 2017 r. w systemie Centrum Kompetencji Państwa (CKP) - https://ckp.gov.pl, uruchamiamy zaktualizowany moduł SPRAWOZDANIA (zawierający formularze tabel sprawozdawczych sprawozdania dyrektora generalnego urzędu za 2017 r.).

Uprawnienia dostępu do CKP nadajemy na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie/odebranie uprawnień, którego wzór zamieszczamy poniżej.

Skan wniosku prosimy wysłać na adres: sprdg [at] kprm.gov.pl.

Przed pierwszym logowaniem do CKP zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją techniczną. W pracy z systemem pomoże Państwu Instrukcja użytkownika – dostępna po zalogowaniu.