Dostęp do systemu

Systemu Centrum Kompetencji Państwa (CKP) służy Szefowi Służby Cywilnej do gromadzenia informacji o korpusie służby cywilnej.

Uprawnienia dostępu do CKP nadajemy na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie/odebranie uprawnień. Składa go dyrektor generalny lub kierownik urzędu (w urzędach, w których nie powołano dyrektora generalnego).

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku prosimy wysłać na adres: sprdg [at] kprm.gov.pl.

Sprawozdanie za 2019 r. zostało podzielone na siedem tabel:

Przypominamy, że można je złożyć wyłącznie poprzez system CKP.

Zachęcamy, aby przed pierwszym logowaniem do CKP zapoznali się Państwo z Instrukcją techniczną. W pracy z systemem pomoże Państwu Instrukcja użytkownika.

Dostęp do sytemu: https://ckp.gov.pl.