Dostęp do systemu

Moduł SPRAWOZDANIA systemu  Centrum Kompetencji Państwa (CKP) służy Szefowi Służby Cywilnej do gromadzenia  informacji o korpusie służby cywilnej, w zakresie szczegółowych danych o:

  • stanie zatrudnienia,
  • wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej.

Uprawnienia dostępu do CKP nadajemy na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie/odebranie uprawnień. Składa go dyrektor generalny lub kierownik urzędu (w urzędach, w których nie powołano dyrektora generalnego).

Skan wniosku prosimy wysłać na adres: sprdg [at] kprm.gov.pl.

W związku z tym, że od 25 maja obowiązuje tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zaktualizowaliśmy formularze wniosków o nadanie/odebranie uprawnień do systemu CKP.

Wnioski, po 24 maja, prosimy składać na nowych formularzach. Osoby, które posiadają już uprawnienia, nie muszą składać ponownych wniosków – ich konta zostają zachowane.

Zachęcamy, aby przed pierwszym logowaniem do CKP zapoznali się Państwo z Instrukcją techniczną. W pracy z systemem pomoże Państwu Instrukcja użytkownika – dostępna po zalogowaniu.

Dostęp do sytemu: https://ckp.gov.pl.