Przegląd Służby Cywilnej

Głos w dyskusji - Agnieszka Kaniecka, Portal Służba Cywilna

Agnieszka Kaniecka
„Kluczem do sukcesu jest rozumienie, w tym zrozumienie wzajemne. I szacunek. Dlatego właśnie w ramach prowadzenia portalu dla osób pracujących w urzędach staram się popularyzować wszelkie pomysły, które mogą prowadzić do uproszczenia komunikacji między państwem (czyli jego administracją) a obywatelami. Wszystkim nam będzie łatwiej, kiedy będziemy komunikować się zrozumiale i bez zbędnej biurokracji”

O uczestniku panelu

Agnieszka Kaniecka - absolwentka Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej (kierunku Administracji publiczna) i Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunku Ekonomia). Dodatkowo, realizując swoją pasję, stale podnosi kompetencje w dziedzinie informatyki.

Pracę w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła jako księgowa w rachunkowości podatkowej, później została kierownikiem tego działu, następnie powierzono jej zadania kierownika komórki analiz i sprawozdawczości (obecnie: analiz i planowania).

Interesuje się problematyką zarządzania, komunikacji, naukami społecznymi, filozofią, co wynika nie tylko z zakresu wykonywanych przez nią obowiązków, ale i z wrodzonej ciekawości i chęci rozumienia zasad, ludzkich zachowań i reakcji. W wolnych chwilach prowadzi portal www.sluzbacywilna.info.pl.