Przegląd Służby Cywilnej

Głos w dyskusji - Marcin Malicki, Centralny Ośrodek Informatyki

Marcin Malicki
Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług Centralnego Ośrodka Informatyki (COI). Wdraża podejście User Centered Design w działaniach instytucji państwowych. Jest wykładowcą projektowania usług na Uniwersytecie SWPS

Czym jest projektowanie doświadczeń użytkownika (user experience design)?

O uczestniku panelu

W COI stworzył i nadzoruje pierwszy w polskim sektorze publicznym zespół User Experience projektujący aplikacje i usługi dla administracji oraz obywateli. Z zespołem tworzył m.in. aplikację ŹRÓDŁO do zarządzania danymi w Systemie Rejestrów Państwowych, a także serwis OBYWATEL.GOV.PL czy e-usługi HistoriaPojazdu.gov.pl i BezpiecznyAutobus.gov.pl. Poza COI tworzył także inne platformy usług cyfrowych, takie jak SzukajwArchiwach.pl czywspieramkulture.pl. Przez kilka lat projektował także książki dla dzieci.