Przegląd Służby Cywilnej

Głos w dyskusji - Rafał Szymczak, dyrektor w agencji Profile

Rafał Szymczak
„Dzisiaj komunikatywność administracji to nie tylko posługiwanie się zrozumiałym i poprawnym językiem. Trzeba pamiętać, że wielu obywateli ma problem z korzystaniem z informacji pisemnych. Komunikatywność to także posługiwanie się obrazem i nowymi technologiami udostępniania informacji”

O uczestniku panelu 

Rafał Szymczak - wspólnik i dyrektor w agencji PR Profile. Były Prezes Związku Firm PR, były rzecznik prasowy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1991-1993). Wykładowca w London School of Public Relations. Zaangażowany w liczne projekty dotyczące informacji publicznej (Reforma Systemu Emerytalnego dla MPiPS, Nowe Drogi Rozwoju dla MŚ, 25-lecie przemian w Polsce dla MSZ, obsługa komunikacyjna PKW – wybory Prezydenta RP 2015). Członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Współtwórca Ruchu Społecznego Obywatele Nauki.